Politica GDPR

Conform cerinţelor Regulamentului General de Protecția Datelor (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Medical Vision Optix Grup S.R.L., denumită mai departe ca MVO Service Auto Autorizat RAR, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră prin completarea urmatoarelor campuri din formularul de inregistrare on-line: nume complet (nume şi penume), companie (societatea la care sunteţi angajat), funcţie, adresa e-mail, număr telefon. Scopul colectării datelor este: furnizare de bunuri şi servicii, reclamă, marketing, publicitate si statistică.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către MVO Service Auto Autorizat RAR, in mod direct.

Conform Regulamentului General de Protecția Datelor (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: express@medicalvision.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modificări ale documentului
Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru https://service-mvo.ro

Data ultimei actualizări: martie 2022

Modul de utilizare al acestei informări
În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem

MVO Service Auto Autorizat RAR este o firmă care se ocupa cu repararea și mentenanța mașinilor.
. În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
• „noi/al nostru” înseamnă MVO Service Auto Autorizat RAR.;
• „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.; și
Sediul nostru social este situat la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Pestera Scarisoara, Nr. 1A, Bl. 701, Sc. A, Et. 4, Ap. 13 . Suntem înregistrați în Romania sub nr. Nr.RC: J40/11841/2007 , CUI: RO21963720 cu numele MVO Service Auto Autorizat RAR

Cum ne puteți contacta

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail pe express@medicalvision.ro.

Principiile noastre

MVO Service Auto Autorizat RAR și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu Service Auto Autorizat RAR. chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

MVO Service Auto Autorizat RAR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor:
1. Executarea sau încheierea contractului cu dumneavoastră și pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră.
2. Interesele comerciale legitime ale MVO Service Auto Autorizat RAR, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și a serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dumneavoastră, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele contractuale).
4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când MVO Auto Autorizat RAR nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dumneavoastră) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dumneavoastră pe site-ul nostru).

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciului nostru
Pentru prelucrarea produselor și serviciilor noastre.
2. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim
Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dumneavoastră.
3. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim
În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom invita să participați la evenimentele tematice sau la cursurile autorizate sau vă vom informa cu privire la ofertele noastre.
Puteți controla permisiunile dumneavoastră de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment vizitând site-ul nostru https://service-mvo.ro/contact sau contactându-ne prin email la express@medicalvision.ro.

Publicitate online • Pentru a vă transmite o publicitate relevantă pentru dumneavoastră, veți vedea, de asemenea, publicitate țintită online în baza utilizării cookie-urilor. Aceasta este cunoscută sub denumirea de publicitate pe bază de interese. Poate fi făcută pe site-ul https://service-mvo.ro/, pe site-uri ale altor organizații, precum și alte canale media online, cum ar fi site-uri de rețele sociale. De asemenea, putem combina date colectate prin intermediul cookie-urilor cu alte date pe care le-am colectat. Dacă nu doriți prelucrarea niciunor informații prin utilizarea cookie-urilor, puteți refuza acest lucru prin notificarea apărută pe site-ul nostru la butonul Nu accept.
Amintiți-vă că a opta pentru renunțarea la publicitatea pe bază de interese nu va opri afișarea reclamelor – dar acestea nu vor mai fi individualizate în funcție de interesele dumneavoastră.
Managementul fraudelor și aplicarea legii • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dumneavoastră, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dumneavoastră trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteți contacta prin email: express@medicalvision.ro.
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către MVO Service Auto Autorizat RAR a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dumneavoastră sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin telefon prin email la express@medicalvision.ro. Facem toate eforturile pentru a ajuta. Dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa http://www.dataprotection.ro .

Dreptul de ștergere

MVO Service Auto Autorizat RAR urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.